Friday, 12 September 2014

मत्स्यवेध


सुस्साट मधल्या काही पिसाट लोकांनी ऑगस्ट २०१३  मध्ये  स्पीती खोऱ्याची ट्रीप केली, 

त्यातील सुस्साट अनुभवांचा एक छोटासा ब्लॉग..

 लेखक - मकरंद बेडेकर 

No comments:

Post a comment